Etty, Anne, Kitty – dvojí svědectví

Etty, Anne, Kitty – dvojí svědectví

Místo: káznice
Scénické čtení Amsterdam 1942…

8. 6. 2019
Zpět

Etty, Anne, Kitty – dvojí svědectví, 8. 6. 2019 v 15.00

Datum : 8 . 6 . 2019

Místo : káznice

Typ : Dramatický

Scénické čtení 

Amsterdam 1942.  Dvě mladé ženy, které si psaly deník na stejném místě a ve stejný čas. Ačkoliv o sobě nevěděly, obě vědomě zvolily kladný postoj ke skutečnosti a poslední měsíce života prožily v hlubokém smíření se svým osudem, Bohem a lidmi.

Ve scénickém čtení účinkují studenti Vzdělávacího programu Gendalos organizace IQ Roma servis. Připraveno v rámci projektu Promluvy proti utrpení, podpořeného NF obětem holokaustu.

Scénické čtení se uskuteční v zákristii kaple v káznici

 

http://www.gendalos.cz/